Amdanom

Mae Tŷ Castell yn cynnig profiad bwyta, yfed ac aros arbennig yng nghanol tref Caernarfon mewn adeilad hynafol o fewn i furiau’r Dref Gaerog.

Dafliad carreg o Gastell Caernarfon ac o fewn cyrraedd i holl siopau ac atyniadau’r dref, mae Tŷ Castell yn le perffaith i ymlacio a mwynhau mewn awyrgylch ysblennydd a Chymreig.

Rydym yn arbenigo yn y cynnyrch gorau o Wynedd, Cymru a’r byd ac yn cynnig brecwast, cinio, te pnawn moethus a phrydau nos ar sail Tapas a seigiau ysbrydoledig eraill wedi eu paratoi gan dim profiadol ein cegin.

Mae ein 4 llofft en-suite wedi eu dodrefnu i safon uchel a chwaethus gan ddarparu naws Gymreig ac unigryw i westeion.

Cofiwch gysylltu’n uniongyrchol efo ni am y prisiau a’r cynigion gorau ac edrychwn ymlaen at roi croeso a phrofiad unigryw, arbennig a chofiadwy o Gaernarfon i chi.

Hanes

Saif Tŷ Castell o fewn i furiau Tref Gaerog Caernarfon. Mae Caernarfon yn dref arbennig ag iddi hanes hir a hynod ddiddorol. Caernarfon hefyd yw’r ‘dref Gymreiciaf yn y byd’ a rydym yn hynod falch ein bod yn cyflogi siaradwyr Cymraeg ac yn defnyddio’r Gymraeg fel prif iaith y busnes.

Mae dyddiad o 1735 ar flaen yr adeilad, ond mae’r lleoliad yn ran o hen dref ganoloesol Caernarfon a gellir gweld olion o hyn yn y seler garreg.

Mae hwn yn Llety Rhestredig Gradd II* ac felly’n adeilad o bwysigrwydd.

Mae Ymchwil yn dweud mai Y Selar Win oedd yr enw ar Ty Castell yn y 18fed Ganrif cynnar, ac felly rydym yn credu mai ni, mae’n debyg, ydi’r bar gwin hynaf yng Nghaernarfon!

Heddiw cewch weld yr hen silffoedd yn y bwyty lle roedd tê, coffi, cafiar a nwyddau bwyd yn cael eu gwerthu yn y gorffennol yn y siop foethus. Heddiw rydym yn efelychu moethusrwydd y gorffennol mewn ffordd gyfoes a Chymreig.

Archebwch fwrdd neu ystafell


Cysylltwch â ni...


(01286) 674937     Ebost

Reserve a Room

Our online booking system is currently being developed. In the meantime please call us to arrange your booking.

Call us: 01286 666666

Close

Book a Table

Our online booking system is currently being developed. In the meantime please call us to arrange your booking.

Call us: 01286 666666

Close