Bwyta

Rydym yn ymfalchïo yn Tŷ Castell ein bod yn cynnig y cynnyrch gorau o Wynedd, Cymru a’r byd wedi eu cyflwyno mewn ffordd gyfoes a deniadol.

Mae ein bwydlen amrywiol yn cynnig brecwast, cinio, tê pnawn moethus a phrydau nos ar sail tapas a seigiau arbennig eraill wedi eu paratoi gan staff profiadol ein cegin.

Rydym yn gobeithio cynnig profiad unigryw i westeion mewn lleoliad hanesyddol a hamddenol gyda phwyslais ar gynnig croeso ac awyrgylch Cymreig.

Bwydlen Parti Nadolig

Cysylltwch i holi am y diwrnodau sydd ar gael

Gall grwpiau a phartion archebu yntau’r Fwydlen Nadolig traddodiadol, neu’r fwydlen Tapas Nadolig a nid cyfuniad o’r ddau. Ein bwydlen Tapas Nadolig fydd yr unig fwydlen tapas fydd ar gael yn ystod mis Rhagfyr 2018.

Lawrlwytho

Archebwch fwrdd neu ystafell


Cysylltwch â ni...


(01286) 674937     Ebost

Reserve a Room

Our online booking system is currently being developed. In the meantime please call us to arrange your booking.

Call us: 01286 666666

Close

Book a Table

Our online booking system is currently being developed. In the meantime please call us to arrange your booking.

Call us: 01286 666666

Close