Bwyta. Yfed. ArosMae Tŷ Castell yn cynnig profiad bwyta, yfed ac aros arbennig yng nghanol tref
Caernarfon mewn adeilad hynafol o fewn i furiau’r Dref Gaerog.

Croeso i Dŷ Castell, Caernarfon

Dafliad carreg o Gastell Caernarfon ac o fewn cyrraedd i holl siopau ac atyniadau’r dref, mae Tŷ Castell yn le perffaith i ymlacio a mwynhau popeth sydd gan Caernarfon ac Eryri i’w gynnig mewn awyrgylch ysblennydd a Chymreig.

Cynnig Arbennig Seibiant Byr Tachwedd

2 noson, gwely a brecwast gyda gostyngiad o 20% oddi ar gyfanswm eich bil pan yn gwario dros £25 yn ein bwyty 4* wrth archebu'n uniongyrchol efo Ty Castell.

Pris arbennig Gwely a Brecwast: £190 (Gwydion a Math), £210 (Blodeuwedd a Lleu). Canol wythnos yn unig (Sul – Iau)


Dyfynnwch: TACH18 wrth archebu

Bwydlen Nadolig

Cysylltwch i holi am y diwrnodau sydd ar gael

Gall grwpiau a phartion archebu yntau’r Fwydlen Nadolig traddodiadol, neu’r fwydlen Tapas Nadolig a nid cyfuniad o’r ddau. Ein bwydlen Tapas Nadolig fydd yr unig fwydlen tapas fydd ar gael yn ystod mis Rhagfyr 2018.

Lawrlwytho Bwydlen

Archebwch fwrdd neu ystafell


Cysylltwch â ni...


(01286) 674937     Ebost

Instagram #tycastell


 

Reserve a Room

Our online booking system is currently being developed. In the meantime please call us to arrange your booking.

Call us: 01286 666666

Close

Book a Table

Our online booking system is currently being developed. In the meantime please call us to arrange your booking.

Call us: 01286 666666

Close