Aros

Rydym yn cynnig 4 llofft en-suite moethus yng nghanol Tref Gaerog Caernarfon. Mae pob llofft wedi ei ddodrefnu’n chwaethus i’r safon uchaf, gyda wi-fi rhad ac am ddim, teledu, cyfleusterau paned ac ystafell ymolchi.

Rydym wedi cael ysbrydoliaeth o chwedlau hanesyddol y Mabinogi wrth enwi ein llofftydd ac wedi canolbwyntio ar bedwaredd cainc y Mabinogi – Math fab Mathonwy; chwedl sydd efo’i gwreiddiau’n ddwfn yn Nyffryn Nantlle a Bae Caernarfon.

Archebwch le yn uniongyrchol efo ni am y prisiau gorau.

Amser cyrraedd y gwesty: 5:00yh

Amser gadael y gwesty: 11:00yb

Gall amser cyrraedd cynt fod yn bosib trwy drefniant o flaen llaw

 
 •  

  Blodeuwedd

  Cysgu 2 | O £80

  Hon yw llofft fwyaf Tŷ Castell gyda nenfwd wedi ei restru a drych gwreiddiol enfawr uwchben y lle tân traddodiadol. Gyda thapestri Cymreig rhosliw o...


  Gwybodaeth

 •  

  Lleu

  Cysgu 2 | O £80

  ‘Yr un pryd golau’ yw ystyr ‘Lleu’. Gall y llofft, sydd ar yr ail lawr, gael ei darparu ar sail un gwely brenhinol mawr neu...


  Gwybodaeth

 •  

  Math

  Cysgu 2 | O £80

  Llofft llawr cyntaf gyda gwely brenhinol a lle tân traddodiadol yn dwyn ysbrydoliaeth o un o Frenhinoedd Gwynedd – Math fab Mathonwy. Gyda thapestri Cymreig coch...


  Gwybodaeth

 •  

  Gwydion

  Cysgu 2 | O £80

  Wedi’ ysbrydoli gan y dewin enwog, Gwydion, mae’r llofft yma ar yr ail lawr yn cynnwys gwely dwbl gyda thapestri Cymreig o Felin Wlân Trefriw...


  Gwybodaeth

Archebwch fwrdd neu ystafell


Cysylltwch â ni...


(01286) 674937     Ebost

Reserve a Room

Our online booking system is currently being developed. In the meantime please call us to arrange your booking.

Call us: 01286 666666

Close

Book a Table

Our online booking system is currently being developed. In the meantime please call us to arrange your booking.

Call us: 01286 666666

Close