Cysylltu

Os oes gennych unrhyw ymholiadau cysylltwch a ni gan ddefnyddio’r manylion isod.

Cyfeiriad:
18 Stryd Fawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 1RN, Cymru

Ffôn:
01286 674937

Ebost:
ty-castell@outlook.com


Amseroedd Agor

Dydd Mawrth – Dydd Sadwrn
(Cysylltwch os rydych yn edrych ar ddiwrnod arall)
Brecwast o 10:00 - 12:00
Bwydlen ginio o 12:00 - 17:00
Tê pnawn o 14:00 - 17:00
Tapas o 12:00 - 21:00
 

Parcio