Cysylltu

Os oes gennych unrhyw ymholiadau cysylltwch a ni gan ddefnyddio’r manylion isod.

Cyfeiriad:
18 Stryd Fawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 1RN, Cymru

Ffôn:
01286 674937

Ebost:
ty-castell@outlook.com


Amseroedd Agor

Dydd Mawrth – Dydd Sadwrn
(Cysylltwch os rydych yn edrych ar ddiwrnod arall)
Brecwast o 10:00 - 12:00
Bwydlen ginio o 12:00 - 17:00
Tê pnawn o 14:00 - 17:00
Tapas o 12:00 - 21:00
 

Parcio

Nid oes gan Tŷ Castell ei gyfleusterau parcio ei hunan gan ein bod wedi ein lleoli ar yr hen Stryd Fawr o fewn i furiau’r dref. Mae cyfleusterau parcio ar gael fel a ganlyn o fewn cyrraedd i Tŷ Castell:

Parcio ar y stryd (am dim ar ôl 18:00 hyd 8:00) ond mewn defnydd uchel gan eraill

 • Stryd Fawr, Caernarfon, LL55 1RH
  Am ddim
 • Stryd y Jel, Caernarfon, LL55 1SH
  Am ddim
 • Stryd y Farchnad, Caernarfon, LL55 1RT
  Am ddim
 • Stryd yr Eglwys, Caernarfon, LL55 1SW
  Am ddim
 • Pendeitsh, Caernarfon, LL55 2AU
  Am ddim

Parcio arhosiad byr (am ddim 18:00 – 8:00)

 • Ffordd y Felin, Caernarfon, LL55 1RF
  £1 yr awr (hyd at 4 awr)
 • Glan Môr Uchaf, Caernarfon, LL55 1SY
  £1 yr awr (hyd at 3 awr)
 • Doc Fictoria, Caernarfon
  £1 yr awr (hyd at 4 awr)

Parcio arhosiad hir

 • Cei Llechi, Caernarfon, LL55 2PB
  £5 – trwy’r dydd (dim dros nos)
 • Ffordd Balaclafa, Caernarfon, LL55 1TB
  £5 – 24 awr
 • Hen Safle Shell, LL55 1BA
  £5 – 24 awr

Archebwch fwrdd neu ystafell


Cysylltwch â ni...


(01286) 674937     Ebost

Reserve a Room

Our online booking system is currently being developed. In the meantime please call us to arrange your booking.

Call us: 01286 666666

Close

Book a Table

Our online booking system is currently being developed. In the meantime please call us to arrange your booking.

Call us: 01286 666666

Close