Yfed

Mae gennym ddetholiad gwych o winoedd, cwrw, seidr, dewis eang o jin a wisgi yn ogystal â gwirodydd eraill a diodydd ysgafn i gyd fynd gyda’n holl seigiau neu i’w mwynhau ar ben eu hunain – yn cynnwys detholiad arbennig o ddiodydd o Wynedd a Chymru.

Rydym hefyd yn arbennig o falch o gynnig Coffi Poblado – coffi cyfoethog, tarddiad sengl sydd wedi ei rostio a’i gymysgu yn Nyffryn Nantlle; yn ogystal a thê amrywiol.

Archebwch fwrdd neu ystafell


Cysylltwch â ni...


(01286) 674937     Ebost

Reserve a Room

Our online booking system is currently being developed. In the meantime please call us to arrange your booking.

Call us: 01286 666666

Close

Book a Table

Our online booking system is currently being developed. In the meantime please call us to arrange your booking.

Call us: 01286 666666

Close