Blodeuwedd

Cysgu 2 | O £80

Hon yw llofft fwyaf Tŷ Castell gyda nenfwd wedi ei restru a drych gwreiddiol enfawr uwchben y lle tân traddodiadol. Gyda thapestri Cymreig rhosliw o Felin Wlân Trefriw, mae awyrgylch bleserus a golau braf i’r ystafell llawr cyntaf sy’n dwyn enw’r ferch a grëwyd yn arbennig o flodau – Blodeuwedd. Mae ffenestr fwa’r llofft yn cynnig golygfeydd ar yr hen Stryd Fawr i’r Porth Mawr ac i lawr i Borth yr Aur a’r Fenai.

Gallwn ddarparu’r llofft gydag un gwely brenhinol mawr neu dau wely sengl (£10 ychwanegol) a chrëwyd y bwrdd gwely unigryw o silffoedd derw a ddaeth o hen storfa’r siop fwyd yn seler Tŷ Castell.

Darperir wi-fi, teledu ac offer paned yn yr ystafell yn ogystal a wardrob a chadeiriau i ymlacio.

Mae ystafell ymolchi fawr o fewn y lofft sy’n cynnwys baddon a chawod, tyweli moethus a chynhyrchion ymolchi.


Rhannu


Archebwch fwrdd neu ystafell


Cysylltwch â ni...


(01286) 674937     Ebost

Reserve a Room

Our online booking system is currently being developed. In the meantime please call us to arrange your booking.

Call us: 01286 666666

Close

Book a Table

Our online booking system is currently being developed. In the meantime please call us to arrange your booking.

Call us: 01286 666666

Close