Gwydion

Cysgu 2 | O £80

Wedi’ ysbrydoli gan y dewin enwog, Gwydion, mae’r llofft yma ar yr ail lawr yn cynnwys gwely dwbl gyda thapestri Cymreig o Felin Wlân Trefriw mewn gwyrdd ac mae awyrgylch braf ac hamddenol yma. Mae ffenestr fwa’r llofft yn cynnig golygfeydd ar yr hen Stryd Fawr i’r Porth Mawr ac i lawr i Borth yr Aur a’r Fenai.

Darperir wi-fi, teledu ac offer paned yn yr ystafell yn ogystal a wardrob a chadeiriau i ymlacio.

Mae ystafell ymolchi’r lofft yn cynnwys cawod, tyweli moethus a chynhyrchion ymolchi.


Rhannu


Archebwch fwrdd neu ystafell


Cysylltwch â ni...


(01286) 674937     Ebost

Reserve a Room

Our online booking system is currently being developed. In the meantime please call us to arrange your booking.

Call us: 01286 666666

Close

Book a Table

Our online booking system is currently being developed. In the meantime please call us to arrange your booking.

Call us: 01286 666666

Close