Math

Cysgu 2 | O £80

Llofft llawr cyntaf gyda gwely brenhinol a lle tân traddodiadol yn dwyn ysbrydoliaeth o un o Frenhinoedd Gwynedd – Math fab Mathonwy. Gyda thapestri Cymreig coch a glas o Felin wlân Trefriw, Dyffryn Conwy, mae hon yn lofft olau gydag awyrgylch bleserus. Gellir gweld rhan o nodwedd arbennig Tŷ Castell ar un o furiau’r ystafell hon – sef dull hanesyddol o adeiladu waliau gyda rhaffau a wnaed o wellt. Mae ffenestr fwa’r llofft yn cynnig golygfeydd ar yr hen Stryd Fawr i’r Porth Mawr ac i lawr i Borth yr Aur a’r Fenai.

Crewyd y bwrdd gwely allan o hen silffoedd o’r seler yn Tŷ Castell.

Darperir wi-fi, teledu ac offer paned yn yr ystafell yn ogystal a wardrob a chadeiriau i ymlacio.

Mae ystafell ymolchi’r lofft yn cynnwys cawod, tyweli moethus a chynhyrchion ymolchi.


Rhannu


Archebwch fwrdd neu ystafell


Cysylltwch â ni...


(01286) 674937     Ebost

Reserve a Room

Our online booking system is currently being developed. In the meantime please call us to arrange your booking.

Call us: 01286 666666

Close

Book a Table

Our online booking system is currently being developed. In the meantime please call us to arrange your booking.

Call us: 01286 666666

Close