[:en]Drink[:cy]Yfed[:]

[:en]We have a fantastic selection of wines, beers, ciders, spirits and soft drinks to accompany our meals or to enjoy on their own – including a carefully selected variety of drinks from Gwynedd or Wales.

We are extremely proud to be serving Poblado Coffee – coffee roasted and blended in Dyffryn Nantlle; in addition to a variety of teas.[:cy]Mae gennym ddetholiad gwych o winoedd, cwrw, seidr, dewis eang o jin a wisgi yn ogystal â gwirodydd eraill a diodydd ysgafn i gyd fynd gyda’n holl seigiau neu i’w mwynhau ar ben eu hunain – yn cynnwys detholiad arbennig o ddiodydd o Wynedd a Chymru.

Rydym hefyd yn arbennig o falch o gynnig Coffi Poblado – coffi cyfoethog, tarddiad sengl sydd wedi ei rostio a’i gymysgu yn Nyffryn Nantlle; yn ogystal a thê amrywiol.[:]