[:en]Eat[:cy]Bwyta[:]

[:en]We are proud at Tŷ Castell to be able to offer the best produce from Gwynedd, Wales and the world presented in an attractive and contemporary way.

Our varied menu offers breakfast, lunch, luxury afternoon tea and evening meals based on tapas in addition to other special dishes prepared by our highly skilled kitchen team.

We hope to provide guests with a unique experience in a historic and relaxing environment with emphasis on providing a warm and Welsh welcome and atmosphere.[:cy]Rydym yn ymfalchïo yn Tŷ Castell ein bod yn cynnig y cynnyrch gorau o Wynedd, Cymru a’r byd wedi eu cyflwyno mewn ffordd gyfoes a deniadol.

Mae ein bwydlen amrywiol yn cynnig brecwast, cinio, tê pnawn moethus a phrydau nos ar sail tapas a seigiau arbennig eraill wedi eu paratoi gan staff profiadol ein cegin.

Rydym yn gobeithio cynnig profiad unigryw i westeion mewn lleoliad hanesyddol a hamddenol gyda phwyslais ar gynnig croeso ac awyrgylch Cymreig.[:]